Praca naukowa

Fizjoterapeuci z naszego zespołu są mocno zaangażowani w działalność naukową i badawczą. Mając dostęp do najnowszych narzędzi i rozwiązań realizujemy, współrealizujemy wiele różnych projektów badawczych. Specjaliści Instytutu McConnell stale rozwijają się, a tym samym umacniają zespół badawczy. Publikujemy wiele ciekawych prac zarówno na łamach czasopism naukowych, jak i czasopism branżowych. Poniżej zestawienie naszych wybranych działań.